2 november 2020

Covid-19

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19…
Vår dörr kommer att vara låst ett par veckor framöver då vi vill minimera antal besök utifrån. Våra direktkunder är välkomna men vi släpper in er en och en. Kommer man ett sällskap så är det endast en person som får komma in. I övrigt gäller som tidigare, både personal och besökare ska vara helt friska, vi håller avstånd och tvättar/spritar våra händer.