besiktning nettan 24 januari 2024

Dags att boka besiktning av dina ställage!

Ta kontroll över säkerheten på ert lager. Med regelbunden besiktning av era pallställ kan ni förebygga olyckor och skador på anställda och gods. Lagerinredningen får dessutom längre livslängd då nödvändiga reparationer och dolda risker kan upptäckas i ett tidigt skede.

Har du boka årets besiktning?
Maila nettan@gemo.se