Det finns något som heter montagebesiktning, detta är en checklista som säkerställer att pallstället i fråga har monterats enligt tillverkarens anvisningar och enligt krav i standard och AFS.

Är monteringen gjord via GEMO så skall du ha fått ett sådant dokument av din montör.

    Fick du svar på din fråga?