Egentligen hur höga som helst, dock skall du som brukare av lagret säkerställa att du har en säker hantering av pallen i ställaget. Pall behöver vara säkra så att dem inte riskerar att välta eller att gods från pallen kan falla ner i gång. Det finns också en faktor i ställagets utforming som innebär att ju högre delning du har i pallstället desto mindre last kommer ställaget klara.
Kontakta gärna någon av våra säljare så berättar vi mer.

    Fick du svar på din fråga?