Ja, det ingår i ditt systematiska arbetsmiljöarbetet att utföra en periodisk kontroll.

    Fick du svar på din fråga?