Ja om pallstället betjänas av truck. Detta för att pallstället kommer bli instabilt vid dem rörelser som uppstår när man lastar/lossar samt eventuellt kommer åt stolparna med trucken. Då kommer gavlarna flytta sig och öka belastningen på balken.

* Lagerinredningar skall förankras i golvet för att förhindra att stolpar flyttas då mekanisk hanteringsutrustning används i eller i närheten av lagerinredningen. (Se SS 15635 6.3: a) )

* Envånings handlastade enkelställ utan utdragsenheter upp till 2,5 meters höjd samt envånings dubbelställ upp till 4 meters höjd, behöver inte uppfylla kraven beträffande golvfästen om förhållandet mellan höjden till översta lastade hyllan och totaldjupet är mindre än 4:1

    Fick du svar på din fråga?