Ja, om höjden till översta hyllplanet är like med djupet x 5 eller högre.
Exempel: Du har ett enkelsidigt hyllställ med djup 400mm och översta hyllplanet sitter på 2000mm då skall hyllan bultas i golvet.
Dubbelsidiga hyllställ brukar normalt bultas ihop i ryggen. Då ökar det totala djupet,  så i exemplet ovan blir djupet då 800mm. Då måste hyllan vara 4 meter hög för att den skall behöva bultas i golv.

    Fick du svar på din fråga?