Så här säger arbetsmiljöverket – ”Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd”
Sunda förnuftet säger att det är säkrare att åka in i stolpskyddet än att åka in i pallstället, dessutom är det mycket billigare att byta ut ett stolpskydd än att byta ut komponenter i ställaget. All form av truckkörning vid pallställ innebär en risk för påkörning.

    Fick du svar på din fråga?