Entresol är ett fribärande våningsplan i en befintlig lokal. Det kan även vara en fast del i byggnaden i form av balkong.

Med ett entresolplan nyttjas lagerlokalens fulla kapacitet. Det är ett effektivt och kostnadsbesparande sätt att skapa nya ytor och frigöra värdefull yta på lagergolvet.

Du hittar våra entresolplan här.

    Fick du svar på din fråga?