Det är alltid måtten på godset som skall lagras som avgör vilken indelning det skall vara.
Detta är oftast unikt för varje kund och dennes hantering. Sedan har alla pallställ sin begränsning gällande indelningen som beror på vikter och typ av komponenter. Det bästa är om du kontaktar oss för att klargöra ert behov.

    Fick du svar på din fråga?