19 maj 2021

Leasa din lagerinredning!

Kan man det?  Ja visst kan du det!

Vad är leasing?
Leasing är i grunden en form av långtidshyra, där leasegivaren köper utrustningen och sedan överlåter hela nyttjanderätten till leasetagaren genom ett leasingavtal.
Vad kan leasas?
Lös egendom kan i de allra flesta fall leasas.
Varför leasing?
Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa en utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter, företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.
Vi samarbetar med Wasa Kredit!
Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare som berättar mer. Kontakt försäljning