Djupstapling – För de stora volymerna

Djupstapling är idealiskt för att lagra och hantera stora volymer av identiska eller liknande artiklar då golv- och takyta används maximalt.
Djupstaplingsställaget beräknas efter pallgodsets vikt och storlek, allt för att uppnå maximal lagring. Vid djupstapling har valet av truck stor betydelse för den optimala logistiken.