Med en ytterligare våning i lagerlokalen kan man frigöra yta till förvaring, ytterligare lagerutrymme, eller kanske till kontorsyta och personalutrymme. På så sätt utnyttjar man sin lagerlokals fulla kapacitet och får därmed större valuta för sina hyres- och underhållskostnader! Perfekt lösning för er som har en lagerlokal med högt i tak.

Kräver inget bygglov

Då en entresol inte påverkar befintlig byggnad eller konstruktion klassas den som en fribärande lagerinredning och kräver inget bygglov. Ur brandskyddssynpunkt kan det ändå behöva göras en bygganmälan. Kontakta din lokala brandskyddsmyndighet eller ditt försäkringbolag om vilka brandskyddsregler som gäller för er lokal.

Entresoler efter dina behov

Vi på GEMO har lång erfarenhet av att installera entresoler. Vi har utfört uppdrag åt bland annat möbel- och detaljvaruhus, men även större grossistfirmor. För oss på GEMO är det viktigt att tydligt ta tillvara varje kunds enskilda behov och förutsättningar, därför är vi alltid måna om att göra en tydlig (kostnadsfri) projektering redan i ett tidigt stadie, så vi tillsammans kan hitta en så bra lösning som möjligt.

Fler fördelar med entresoler:

  • Ett entresolsystem har hög lastkapacitet, vilket gör det lämpligt för många olika användningsområden.
  • Entresoler går snabbt att både montera och demontera.
  • Lagerytan och den sammanlagda ytan i lokalen blir större och bättre utnyttjade.
  • Att montera en entresol är ett betydligt mer kostnadseffektivt sätt att expandera (utöka) sitt lokalutrymme på, än att bygga ut eller flytta till nya lokaler.

Entresol med fackverk eller hyllställsburen?

Vi på GEMO anpassar självklart entresolen efter dina behov. Därför uppför vi både entresoler med fackverk, dvs fristående byggnationer med utrymme under, och hyllställsburna entresoler där vi bygger våningsplanet direkt på integrerade hyllställ. Samtliga av våra entresoler är självklart dimensionerade enligt gällande EU-standard för adekvat belastning, men utöver det är det viktigt med ett integrerat samarbete mellan oss och dig som kund, för att komma fram till den absolut bästa avkastningen för din verksamhet med hjälp av ditt entresolplan – och därigenom avgöra vilken dimensionering just din entresol behöver ha.

Som exempel: Om din verksamhet främst har behov av riktigt mycket lagerutrymme och kanske även utrymme för maskiner och dyl, behöver entresolen självklart dimensioneras därefter. Har ni istället störst behov av utrymme för personalen eller kanske för kontor, kräver detta en annan dimensionering på entresolen – eftersom den då utsätts för en helt annan typ av belastning.