Ergonomiska vagnar

Våra produkter ska verka för en god ergonomi och en hållbar framtid för de som använder dem. Med ergonomiska, lättkörda vagnar blir det enklare att transportera gods och verktyg. Arbetet effektiviseras och arbetsrelaterade skador minskar.

I den här produktgruppen har vi optimerat vagnen både ergonomiskt och estetiskt. Det finns ergonomiska handtag, bromsade hjul och de är lackade i en stilren grå färg.