Gaffelvagn

Att ha rätt utrustning för tunga lyft är både smidigt och säkert. Med en gaffelvagn, s.k. pallyftare, underlättas förflyttning av gods betydligt; det blir både lättare att lyfta, flytta, vinkla och hantera. Gaffelvagnar är en smidig lösning när du ska lyfta in gods i hyllor, flytta det eller fylla på maskiner etc. I princip ska allt tungt gods hanteras på hjul och där är en gaffelvagn ett svårslaget alternativ. Våra gaffelvagnar kan hantera gods på upp till 2500 kilo.

 

Gaffelvagn för smidig, ergonomisk hantering

Vi erbjuder gaffelvagnar som gör hanteringen av gods mer effektiv och ergonomisk, vilket minimerar belastningsskador på arbetsplatsen. Genom en säkrare hantering kan även olyckor undvikas, något som ökar både tryggheten och kvaliteten i ert arbete.

Här finns pallyftare med lättrullande nylonhjul för tunga laster alternativt mjuka gummihjul för ojämna underlag. Det ger en enkel förflyttning av godset från en plats till en annan, likaså hantering av skrymmande artiklar från en nivå till en annan.

 

  • Underlättar hantering av gods
  • Ergonomiskt – minskar belastningsskador
  • Säkrare hantering