Genomlöpning FIFO – First In First Out

Detta är en lagringsmetod där man använder sig av rullistbäddar och låter godset rulla från baksidan och genom ställen till framsidan. Denna typ av lagring kräver med andra ord fria utrymmen både bakom och framför det lagrade godset.