Pallställsmodeller

Här nedan finner ni vår pallställskarta över våra vanligaste fabrikat.  Vi på GEMO har flera välkända modeller av pallställ, bland annat Eab modell Alfa och Omega, P-90 S-Line, City. Renodlade konstruktioner med endast två komponenter, gavlar och bärbalkar.