Genomlöpning  FIFO – First In First Out.
Detta är en lagringsmetod där man använder sig av rullistbäddar
och låter godset rulla från baksidan och genom ställen till framsidan,
och principen blir då Denna typ av lagring kräver med andra ord fria
utrymmen både bakom och framför det lagrade godset.

Genomlöp - FIFO