Säkerhetsprodukter

Skydda dina personal och dina ställage med våra säkerhetstillbehör. Det finns många regler och säkerhetsförordningar som måste uppfyllas. Dessa hittar ni i EN-standarder och hos Arbetsmiljöverket. Vi har ett brett utbud av stolp – och gavelskydd, rasnät, och genomskjutningsskydd. Allt för att göra ditt lager till en säker arbetsmiljö. För att säkerställa en god och säker arbetsmiljö ingår besiktning av pallställ som en viktig del. Läs mer om detta under tjänster/besiktning.

Bygg ditt ställage

Önskar ni lära er mer om lagersäkerhet?

Beställ hem vår broschyr genom att fylla i din e-post.