Säkerhetsprodukter

Skydda dina personal och dina ställage med våra säkerhetstillbehör. Det finns många regler och säkerhetsförordningar som måste uppfyllas. Dessa hittar ni i EN-standarder och hos Arbetsmiljöverket. Vi har ett brett utbud av stolp – och gavelskydd, rasnät, och genomskjutningsskydd. Allt för att göra ditt lager till en säker arbetsmiljö

Bygg ditt ställage