Lyfta pall från långsidan? Enkelt med tvärbalk i pallstället

Bland de olika tillbehör du kan komplettera och anpassa ditt pallställ med finns tvärbalkar. De monteras enkelt på ditt pallställs bärbalkar och gör att du kan ställa pallar “på andra hållet”, alltså med långsidan utåt. En del produkter eller annat du lastar på pallarna kan helt enkelt kräva långsidehantering och då ska inte pallstället begränsa vad du kan göra och inte.

En av många möjliga anpassningar

Våra pallställ är bygg- och skalbara, och du kan i stor utsträckning anpassa dem efter just dina behov – och naturligtvis också justera eller göra om dem när du ändrar något i dina rutiner, flyttar eller möblerar om. Utöver grunddelarna har vi både praktiska tillägg som utdragsenheter och olika typer av inläggsplan, och rena säkerhetsanordningar som rasnät och genomskjutningsskydd.

En bredsida mot mål!

Att ha bra och anpassade platser också för pallar som helst ska lyftas från långsidan förenklar hanteringen av pallar och gör hela arbetsplatsen mer flexibel. När du monterar tvärbalkar på ditt pallställ får du enkelt möjlighet att förvara, mellanlagra och lasta på ett sätt till.

  • Enkla att montera direkt på bärbalkarna
  • Låter dig anpassa arbetet efter godset
  • Varje pall står stadigt på två tvärbalkar