För ett proffsigt och väl fungerande lager. Märk upp det på ett tydligt sätt!

Vi hjälper er att välja rätt märksystem. Bra lagermärkning består av många komponenter, t.ex: platsmärkning, gångskyltar, golvmärkning, varselmärkning och informationstavlor.

Bygg ditt ställage

Hur märksystemet skall användas och i vilken miljö den är i, är viktigt att ha med vid planeringen för ett lyckat resultat. Det blir lättare att kommunicera, hitta och hålla ordning.

Exempel på uppmärkningssystem

  1. Börja med att märka Dina ställage eller gångar med A, B, C osv.
  2. Numrera positionerna i ställagets längsled – 01, 02, 03 osv.
  3. Ange nivå – 01, 02, 03 osv.
  4. Exempel C-02-01= (Ställage – position – nivå)

Vi på Gemo hjälper dig med vad som behövs oavsett vilken typ av lagerhylla eller pallställ du har.