För ett proffsigt och väl fungerande lager – Använd lagermärkning!

Med uppmärkning av ditt lager minskar risken för olyckor, orderplock effektiviseras och felplock minskar.

Vi hjälper er att välja rätt märksystem. Bra uppmärkning består av många komponenter, till exempel platsmärkning, gångskyltar, golvmärkning, varselmärkning och informationstavlor. Hur märksystemet ska användas och i vilken miljö de placeras i är till exempel en viktig aspekt vid planeringen för ett lyckat resultat.

Bygg ditt ställage

Exempel på uppmärkningssystem

Börja med att märka Dina ställage eller gångar med A, B, C osv.
Numrera positionerna i ställagets längsled – 01, 02, 03 osv.
Ange nivå – 01, 02, 03 osv.
Exempel C-02-01= (Ställage – position – nivå)

Vi på Gemo hjälper dig med vad som behövs oavsett vilken typ av lagerhylla eller pallställ du har.