Varselmärkning

En tydlig märkning av varsel på arbetsplatsen förebygger skador och olyckor och skall därför göras med stor omsorg. De senaste åren har antalet symboler utökats rejält, bland annat har en ny ISO-standard kommit.