Bygg ditt ställage

Wargön Innovation

Entresol med fotoyta

Wargön Innovation behövde en entresol till sin verksamhet och valet föll på Gemo Lagerinredingar AB. Vi levererade och monterade en 55 m2 stor yta. Entresolen innehåller både nytt och begagnat material. Wargön Innovation är ett mycket intressant företag som håller på med återvinning och återbruk precis som vi.

Varför valde de då GemoLagerinredningar?

Vi åkte och besökte Håkan Johansson på Wargön Innovation i Vänersborg för att se det färdiga resultatet. Håkan är innovationstekniker som med stor passion pratar om företagets inriktning på energi, miljö och innovation.
Läs mer här. Intervju med Håkan Johansson

logotype” Wargön Innovation är en innovationsmiljö för hållbar produktion och cirkulära flöden. Vi har som målsättning att stötta små och medelstora företag (SMF) i omställningen till cirkulära affärsmodeller och ökad resurseffektivitet. Våra spetsområden är cirkulära flöden, biobaserade material och framför allt industriell textilsortering där vi byggt upp, utvecklar och tillgängliggör en unik test- och demoanläggning” 

Säljare Patrik med kundEntresolgrind

Ort: Vargön

Gemo logo

Ta del av vårt
nyhetsbrev!