Bygg ditt ställage

Besiktning

Besiktning pallställ 

Ta kontroll över säkerheten på ert lager. Med regelbunden besiktning av era pallställ kan ni förebygga olyckor och skador på anställda och gods. Lagerinredningen får dessutom längre livslängd då nödvändiga reparationer och dolda risker kan upptäckas i ett tidigt skede.

Vår personal har över 35 års erfarenhet av lagerinredning. Denna kompetensen styrks genom ett certifikat utfärdat enligt RISE. En personcertifiering för att få besiktiga lagerinredning.

Kontakta vår besiktningsansvarig Jeanette Gullsby om ni vill veta mer, nettan@gemo.se

 

 

 

Besiktning av pallställ

Besiktning av pallställ – en trygghet

Enligt lag är alla företag som arbetar med lager skyldiga att se till att de anställda har en säker och trygg arbetsmiljö med säker utrustning. Detta innebär att personalen ska känna sig trygga när de hanterar gods vid i/urlastning i ställagen. Lagen gäller för både nyinstallationer och befintliga lager.

Arbetsmiljöverket ställer krav på att företag ska genomgå pallställskontroller. Regelbundna expertbesiktningar är det säkraste sättet för att arbetsgivaren ska kunna uppfylla de krav som berör en säker arbetsplats och kunna se till att rutinerna efterföljs.

Den lagstiftning och vägledning som omfattar dessa krav är:

  • Arbetsmiljöverket, AFS 2006:4
  • Arbetsmiljöverket, AFS 2020:1
  • Svensk Standard SS-EN 15635:2008

Ställagebesiktning – vi vet vad som krävs

Då vi arbetar med i stort sett alla förekommande fabrikat och har samlat på oss kunskap och dokumentation, så vet vi och våra samarbetspartners exakt vad som krävs för att ställaget vi kontrollerar ska bli godkänt.
Allt sker med största noggrannhet och allt dokumenteras i ett protokoll. Protokollet ger dig en tydlig överblick över vilka skador som finns och vilken riskbedömning ni behöver göra. Självklart hjälper vi dig med reparationerna om du vill.

Reparationer 

 

Reparationer
Gemo logo

Ta del av vårt
nyhetsbrev!