Bygg ditt ställage

Reparationer

Förhindra att dina pallställ utgör en säkerhetsrisk

Låt inte dina pallställ stå sönderkörda och utgöra en säkerhetsrisk. Kontakta oss och få den hjälp du behöver med en gång. Vi har kompetens och rätt dokumentation för de flesta förekommande fabrikaten som finns i Sverige. Oftast repareras ställagen som en följd av besiktning, där man jobbar sig igenom ett besiktningsprotokoll och åtgärdar de skador som dokumenterats.

Bygg ditt pallställ
Gemo logo

Ta del av vårt
nyhetsbrev!