Fot till super hyllställ

En fot på hyllstället skyddar golvet och säkerställer att ställaget är väl förankrat och fördelar lasten över en större yta. Det finns tre olika typer av fötter. Fot/Ändskydd i plast. Fot metall, Fot metall extra förstärkning.